Skočiť na hlavný obsah

Cloudové projekty

SD-WAN (Software Defined Wide Area Network) pre Volkswagen Group

SD-WAN (Software Defined Wide Area Network) pre Volkswagen Group

KLIENT: Volkswagen Group Services

Zriadenie spravovanej služby SD-WAN v rámci skupiny VW na základe technológie VMware VELO Cloud

 • Konfigurácia a správa VMware VeloCloud Orchestrator
 • Onboarding nových lokalít
 • Prevádzka prostredia SD-WAN
AVIATRIX Multicloud Network Platform

AVIATRIX Multicloud Network Platform

KLIENT: Volkswagen Group Services/AUDI

Nastavenie a správa riadiacej jednotky a kopilota Aviatrix ako chrbtice tranzitnej siete

 • Prevádzka prostredia
 • Migrácia existujúcich účtov AWS do riešenia
 • Nastavenie SPOKE a tranzitných brán v účtoch / VPC
Optimalizácia nákladov na infraštruktúru AWS Cloud

Optimalizácia nákladov na infraštruktúru AWS Cloud

KLIENT: Volkswagen Group Services

Návrh a implementácia optimalizácie zdrojov

 • Hodnotenie využitia zdrojov v prostrediach (CPU, pamäť, ...)
 • Identifikácia nadmerného čerpania nevyužitých zdrojov
 • Návrh implementácie (krátkodobé/strednodobé/dlhodobé kroky)
 • Odhad úspory nákladov a výpočet návratnosti investícií
 • Realizácia krokov optimalizácie nákladov
Komplexná cloudifikácia postavená na Microsoft Azure

Komplexná cloudifikácia postavená na Microsoft Azure

KLIENT: Slovak Telekom/T‑Mobile Czech Republic (Deutsche Telekom)

Cloudifikácia controlingového riešenia

 • Vytvorenie a konfigurácia cloud infraštruktúry
 • Využitie služieb Azure SQL Database server, Azure Integration Services, Azure Analysis Services, Azure Data Factory
 • Nasadenie a handover infraštruktúry do cloud prostredia zákazníka
 • Vytvorenie a nasadenie riešenia na automatizáciu integrácie dát zdrojových systémov, ich spracovanie, generovanie analytických dátových zdrojov a generovanie výstupných štruktúr a reportov Power BI
 • Migrácia aplikácie na testovacie a produkčné prostredia zákazníka
Cloudová infraštruktúra pre SaaS biznis aplikácie v Microsoft Azure

Cloudová infraštruktúra pre SaaS biznis aplikácie v Microsoft Azure

KLIENT: Volkswagen Group Services

Infraštruktúra a prevádzka podporných aplikácií

 • Cloudové služby Azure
 • Vytvorenie IaaS a PaaS cloud infraštruktúry 
 • Zavedenie DevOps
 • Vývoj a nasadenie biznis aplikácií a ich poskytovanie formou SaaS
 • Podpora prevádzky a SLA manažment
Moderné a automatizované cloudové prostredie v Microsoft Azure

Moderné a automatizované cloudové prostredie v Microsoft Azure

KLIENT: Jaguar Land Rover

Microsoft Azure Cloud infraštruktúra pre podporné a výrobné systémy

 • Vytvorenie prostredí na vývoj a prevádzku podporných výrobných systémov JLR
 • Kontainerizačná platforma pre mikroslužbovú aplikačnú architektúru a Kubernetes infraštruktúru
 • Využitie platformových služieb Microsoft Azure Cloud
 • Automatizácia infraštruktúry prostredníctvom Infrastructure as a code (IaaC)
 • Podpora DevOps a automatizácia CI/CD
 • Nasadenie aplikácií a podpora prevádzky v režime SaaS
Vysokovýkonný a bezpečný privátny cloud

Vysokovýkonný a bezpečný privátny cloud

KLIENT: Prvá stavebná sporiteľňa (dcérska spoločnosť Erste Group, Bausparkasse Schwäbisch Hall, Raiffeisen)

Privátna cloudová infraštruktúra a DevOps služby

 • Cloudové prostredie na vývoj a prevádzku bankových systémov
 • Kontainerizačná platforma
 • Kompletný stack infraštruktúrnych služieb pre bezvýpadkovú prevádzku, vysokú dostupnosť a škálovanie
 • Automatizácia IaaC
 • Podpora microservices architektúry, vývoja a prevádzky kontajnerizovaných aplikácií vrátane CI/CD
 • Podpora agilných tímov
 • Podpora prevádzky, podpora DevOps služieb a SLA manažment
Vysokovýkonný a bezpečný privátny cloud

Vysokovýkonný a bezpečný privátny cloud

KLIENT: Dôvera Health Insurance Group

Privátna cloudová infraštruktúra

 • Cloudová infraštruktúra v onpremise prostredí
 • Kontainerizačná platforma
 • Infraštruktúrne služiby potrebné na prevádzku platformy
 • Automatizácia infraštruktúry ako kód (IaaC)
Multitenantný a multiregionálny privátny cloud

Multitenantný a multiregionálny privátny cloud

KLIENT: Solvedio

Cloud infraštruktúra SaaS platformy

 • Cloudová infraštruktúra digitalizačnej plaftormy Solvedio
 • Globálne multitenantné a multiregionálne nasadenie a prevádzka
 • Cloudové služby a prostredie pre microservisovú aplikačnú architektúru
 • Automatizovaný cyklus vývoja a prevádzky
 • Podpora a SLA manažment
Škálovateľný privátny cloud

Škálovateľný privátny cloud

KLIENT: PABK/365.bank

Privátna cloudová infraštruktúra

 • Platforma založená na kontajneroch, technológia Kubernetes
 • Infraštruktúrne služby na prevádzku platformy, logovanie, monitorovanie atď.
 • Automatizované nasadenie IaaC
 • Škálovateľnosť
 • DevOps pripravenosť
Globálna migrácia a nasadenie do Amazon Cloudu

Globálna migrácia a nasadenie do Amazon Cloudu

KLIENT: Volkswagen Group

Migrácia globálneho koncernového systému do Amazon Cloudu

 • Globálna migrácia a nasadenie koncernového systému skupiny Volkswagen do verejného cloudu AWS
 • Cloudová architektúra
 • Integračná architektúra
 • Vytvorenie a konfigurácia cieľovej infraštruktúry a súvisiacich platformových služieb
 • Nasadenie migrovaného systému a integrácia na koncernové IT systémy
 • Automatizovaná tvorba prostredí a nasadzovanie (IaaC)
 • Migrácia dát a cutover
 • Podpora a SLA manažment
Automatizovaný multicloud deployment

Automatizovaný multicloud deployment

KLIENT: Solvedio

Kompletný automatizovaný multicloud deployment SaaS platformy

 • Rozšírenie nasadenia digitalizačnej platformy Solvedio z cloud prostredia Microsoft Azure
 • Cloud agnostic architektúra
 • Multicloudová platforma (Google cloud, Microsoft Azure, Amazon Web Services)
 • Kompletný automatizovaný multicloud deployment
 • Pripravené na nasadenie a integráciu s ďalšími public a private cloud prostrediami
Google Cloud Platform infraštruktúra

Google Cloud Platform infraštruktúra

KLIENT: Jaguar Land Rover

Google Cloud Platform infraštruktúra koncernového produkčného systému

 • Vytvorenie cloudového prostredia na prevádzku koncernového produkčného systému v prostredí Google Cloud Platform (GCP) 
 • Kontainerizačná platforma a kompletný stack infraštruktúrnych služieb pre bezvýpadkovú prevádzku, vysokú dostupnosť a škálovanie 
 • Cloudová a integračná architektúra 
 • Vytvorenie infraštruktúry a prostredí a IaaC automatizácia 
 • Multitennant deployment 
 • Migrácia prevádzkovaného systému do vytvorenej cloud infraštruktúry 
 • Integrácia na datalake v GCP
 • Podpora prevádzky a SLA manažment
AWS cloud platforma

AWS cloud platforma

KLIENT: Volkswagen Group

AWS cloud platforma a cloudové služby

 • Vykonanie due dilligence s cieľom prevzatia prevádzky existujúcich služieb
 • Prevzatie prevádzky, vykonanie tranzície služieb a podpora prevádzky
 • Podpora vytvorenia interného prevádzkového tímu L1 a L2
 • Podpora service delivery manažmentu (SDM) 
 • Služby podpory L2 a L3
Rozvoj cloud platformy

Rozvoj cloud platformy

KLIENT: Volkswagen Group Services

Cloud engineering a rozvoj rôznych cloudových služieb

 • Amazon Web Services platforma
 • Príprava a plánovanie rozvoja cloudových služieb
 • Realizácia projektov upgradu, rozšírenia a redesignu cloudových služieb  
Oracle Cloud@Customer v on-premise

Oracle Cloud@Customer v on-premise

Interný projekt

Architektúra nasadenia Oracle Cloud u veľkých zákazníkov

 • Príprava na nasadenie Oracle Cloud@Customer v on-premise prostredí zákazníkov
 • Analýza východiskového As-Is stavu existujúcej infraštruktúrnej a aplikačnej architektúry
 • Návrh cieľovej To-Be architektúry
 • Dizajn konfigurácie a návrh sizingu
 • Plán nasadenia 
 • Plán prevádzky a prevádzkových nákladov
Multicloudový transit

Multicloudový transit

KLIENT: Volkswagen Group Services

Príprava multicloudového tranzitného prepojenia jednotlivých cloud platforiem

 • Integrácia s internou sieťovou infraštruktúrou  
 • Využitie platformy Aviatrix 
 • Príprava softérovo definovanej globálnej siete SD WAN
 • Vytvorenie platformy na garantované a vysokodostupné pripájanie jednotlivých entít koncernu do cloud prostredia 
 • Model prevádzky a poskytovania služieb pripojenia pre jednotlivých interných zákazníkov
Oracle Exadata Cloud@Customer v on-premise

Oracle Exadata Cloud@Customer v on-premise

Interný projekt

Architektúra nasadenia Oracle Exadata v cloud prostredí

 • Príprava na nasadenie Oracle Exadata Cloud@Customer v on-premise prostredí zákazníkov
 • Analýza východiskového As-Is stavu existujúcej infraštruktúrnej a aplikačnej architektúry
 • Analýza kapacít a záťaže existujúcej systémovej a aplikačnej infraštruktúry
 • Dizajn konfigurácie a návrh kapacity
 • Plán nasadenia 
 • Plán prevádzky a prevádzkových nákladov

Budúcnosť podnikania je cloud!

STE NAŇ PRIPRAVENÍ?

Kontaktujte nás

Tvoríme digitálny svet, kde je využívanie cloudu v biznise prirodzené, efektívne a jednoduché.

GR8IT vám poskytuje jedinečné riešenia a produkty cloudovej transformácie. Špecializujeme sa na hybridné multicloudové a cloudové služby, poskytované prostredníctvom projektov a digitálnych prostriedkov. Naše služby pokrývajú všetko, čo moderný biznis potrebuje - od počiatočného prijatia cloudu až po riešenie komplexných problémov v multicloudovom prostredí.